Logo

Trudne emocje podczas wystąpień publicznych. Jak je pokonać?

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Leszek Dowgiałło

Pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, inspektor BHP, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum Szkoleniowo–Doradczego Proklient Sp. z o.o.
Wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji 3xD Dostrzeż... Dociekaj... Działaj... dla pedagogów i psychologów.
Od dekady szkolący kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. W swojej karierze pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym.
Doradca osób niepełnosprawnych. Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju.