Logo

Jak kształtować kompetencję międzykulturową online? Najlepsze praktyki!

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Monika Chutnik

Monika Chutnik pracuje z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Cisco, Volvo czy GE, pomagając ich liderom osiągać najlepsze wyniki poprzez zarządzanie międzykulturowe i tworzenie inkluzywnej kultury pracy.
Monika studiowała w Niemczech i Finlandii, mówi po polsku, angielsku i niemiecku. Jest magistrem zarządzania i socjologii. Uważa bezpieczeństwo psychologiczne za niezbędny warunek tworzenia twórczych i efektywnych zespołów.